Brač Online

Naslovnica Tko smo mi Donacije Portal na Facebooku

POPIS RADNJI I NASLOVI PREMA KOJIMA SU UPUĆIVANI ZAHTJEVI I DOKUMENTACIJA U PREDMETU "VELI PLAC"

17. kolovoza 2006. godine se saznalo za donošenje dopunskih-djelomičnih rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju.
23. kolovoza 2006. godine se održava 36. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Supetra na kojoj su doneseni zaključci o radnjama i mjerama, koje treba poduzeti, a priloženo je 13 kompleta materijala s dokumentacijom
28. kolovoza 2006. godine se održava 37. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Supetra na kojoj je nazočan odvjetnik Šiško iz Splita
Dana 01. rujna 2006. godine se održava izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Supetra, na kojoj su u cjelosti prihvaćeni zaključci poglavarstva sa sjednica 23. i 28. kolovoza, priloženo je 20 kompleta materijala za vijećnike i pozvane
Dana 01. rujna 2006. godine Odvjetnički ured Šiško upućuje poštom preporučenom pošiljkom prema Hrvatskom fondu za privatizaciju u Zagrebu, zahtjev za obnovu postupka u kojem su donesena rješenja
Istog dana tj. 01.09.2006. godine upućuje se Općinskom sudu u Supetru prijedlog radi upisa zabilježbe postupka spora u odnosu na čest.zem. 845, 842/3 i 895/5 k.o. Supetar
Dana 04. rujna 2006. godine  se daje zahtjev fotokopirinci "Peđa" u Supetru, obimna dokumentacija za fotokopiranje, izrađuju se popratni dopisi koji će se priložiti uz dokumentaciju svima onima za koje je rečeno da bi trebala biti dostavljena .
Dana 05. rujna 2006. godine se dobivaju fotokopirani primjerci  dokumentacije, te se nakon slaganja svakog zasebno u kompletu, kovertiraju radi dostave.

Dana 06. rujna 2006. godine  šalje poštom preporučeno:
1.    Vladi Republike Hrvatske, n/p premijeru Ivi Sanaderu
2.    Ured za sprječavanje organiziranog kriminala, USKOK, n/p ravnatelju Cvitanu
3.    Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, n/p ministru Primorcu
4.    Ministarstvu pravosuđa RH, n/p ministrici A.Lovrić
5.    Državnom odvjetništvu RH, n/p gosp. Bajić
6.    Hrvatskom fondu za privatizaciju, n/p  predsjedniku Fonda
7.    Središnjem državnom uredu za upravljanje imovinom Zagreb,

Dana 07. rujna 2006. godine Odvjetnički ured T. Šiško upućuje poštom preporučenom pošiljkom Državnoj reviziji Republike Hrvatske, zahtjev za provođenje postupka revizije i pretvorbe "Svpetrvs Hotela" d.d., za cjelokupnu imovinu privatiziranog društva, a Gradska uprava dostavlja obrazložene prijedloge poštom preporučeno kao niže navedeno.

1.    Splitsko-dalmatinskoj županiji, n/p Županu
2.    Hrvatskom Saboru zastupnik  Peronja,
3.    Hrvatskom Saboru zastupniku  Tadiću, Zagreb
4.    Hrvatskom Saboru zastupniku Nenadiću, Zagreb
5.    Ministarstvu mora, turizma i razvitka, ministru Kalmeti
6.    SDŽ, Upravnom odjelu za pomorstvo
7.    SDŽ, Županu  gosp. Sanaderu
8.    SDŽ, Predsjednik županijske skupštine
9.    Zamjeniku Državnog odvjetništva gosp.Pulišeliću (osobno uručenje nakon razgovora)
10.    Bivšem zamjeniku Ministarstva razvitka i obnove gosp. Stjepan Šterc (osobno)

Dana 08. rujna 2006. godine se šalje poštom preporučeno:
1.    Policijskoj upravi SDŽ, Pomorskoj policiji
2.    Državnom uredu za reviziju, n/p glavnoj revizorici Krasić

Dana 11. rujna 2006. godine se šalje poštom preporučeno:
1.    Policijskoj upravi, Ispostava Supetar, n/p Darko  Matulić
2.    Policijskoj upravi SDŽ, Odjel organiziranog kriminala gosp. Luetić

Dana 12. rujna 2006. godine je održana zajednička sjednica Gradskog poglavarstva Grada Supetra, Udruge dragovoljaca i predstavnika "Svpetrvs Hotela" d.d.

14. rujna 2006. godine "Svpetrvs Hoteli" upućuju pismo namjere, povodom kojega se za 20. rujna 2006. zakazuje  izvanredna sjednica Gradskog poglavarstva, a dana 21. rujna 2006. izvanredna sjednica Gradskog Vijeća Grada Supetra.

Nastavni popis radnji

09.10.2006. godine upućene požurnice i traže se odgovori od niže navedenih adresa o tome što su do sada poduzeli ili će poduzeti po poslanoj dokumentaciji.

1.    Vlada RH
2.    Državno odvjetništvo RH
3.    Hrvatski fond za privatizaciju RH
4.    Ured državne revizije RH
5.    Uskok
6.    Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
7.    Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom
8.    Saborskim zastupnicima gosp. Tadiću, Peronji i Nenadiću
9.    Policijska uprava Split, gosp. Luetić
10.    Policijska postaja Supetar, gosp. Matulić

10.10.2006. godine poslana je dokumentacija dnevnim listovima "Večernji list" i "Jutarnji list".

20.10.2006. godine objavljeni su kratki članci o dokumentaciji u dnevnim listovima

30.10.2006. godine primljen je odgovor Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u kojem nas obavještavaju o njihovoj nenadležnosti za postupanje u predmetu, a sličan i isti odgovor smo dobili od Uskok-a, dok nas 03.11.2006. godine Ured državne revizije RH obavještava da je provedena revizija pretvorbe i privatizacije hotelske kuće "Svpetrvs Hotela" d.d. od strane Ureda i nalaz o utvrđenom su dostavili Saboru RH u Zagrebu.

10.11.2006. godine primjerak dokumentacije upućen Hrvatskom nogometnom savezu u Zagrebu.

02.12.2006. godine "Večernji list" ponovno objavljuje kratki članak i intervju s gradonačelnikom.

05.12.2006. godine se ponovo upućuje obrazloženi dopis prema Državnom odvjetništvu RH, Hrvatskom fondu za privatizaciju i Uredu državne revizije RH uz koji se prilažu povijesni izvadci iz katastra zemljišta i zemljišnih knjiga za čestice zemlje igrališta "Veli plac" te dokazi o izvršenim plaćanjima struje i vode utrošene na terenima, odnosno o izvršenim ulaganjima u materijalno održavanje i uređenje nogometnih terena u ukupnom iznosu od oko 300.000,00 kuna, samo za posljednjih dvije godine tj. 2004-2006. s napomenom da se iz svakog godišnjeg proračuna izdvaja iznos od 350.000,00 kuna za rad i funkcioniranje športskog društva.

09.01.2007. godine se na poziv Uprave za šport Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dostavlja ponovo kompletna dokumentacija o cijelom predmetu.

Pored napred nabrojenog, išle su brojne intervencije od strane odvjetničkog ureda Šiško prema Hrvatskom fondu za privatizaciju i Uredu državne revizije RH sa zahtjevom da se uzmu u rad podneseni prijedlozi za poništenje donesenih dopunskih odnosno djelomičnih rješenja, odnosno da se dozvoli obnova postupka i omogući Gradu Supetru da kao stranka uzme učešće i radnje za zaštitu svojih prava i interesa. U međuvremenu je i gradonačelnik dva puta posjetio Državno odvjetništvo RH i Hrvatski fond za privatizaciju po ovim istim zahtjevima.

Još dok se vode postupci za zaštitu prava i interesa Grada Supetra glede zatražene revizije pretvorbe i po prijedlozima za obnovu postupaka, Uprava „Svpetrvs Hotela“ d.d. poduzima nove radnje bespravne  izgradnje i to sada na pomorskom dobru. Naime još mjeseca listopada 2006. godine počinju radnje nasipavanja pomorskog dobra na potezu „Bili rat“ – uvala „Vela luka“ kada  komunalni redar Grada Supetra podnosi prijavu nadležnom pomorskom inspektoru gosp. Čikotiću i lučkom kapetanu Lučke ispostave u Supetru gospodinu Bezmalinoviću. U tom trenu samo usmeno naređuju predsjedniku Uprave „Svpetrvs Hotela“ gosp. Dužiću, da prekine s radovima bespravnog nasipavanja pomorskog dobra. Toj usmenoj naredbi se investitor oglušio i ponovo je 05. prosinca 2006. godine Republički inspektor izlazi na lice mjesta,  ponavlja usmenu zabranu, ali tek 24. siječnja 2007. godine izrađuje pismeno rješenje o obustavi svakog daljnjeg nasipavanja pomorskog dobra na potezu uvala „Vela luka“ – „Bili rat“. Naravno, do tada je većina radova nasipavanja bila završena, a radovi koji su izvedeni su u suprotnosti sa odobrenim idejnim projektom izrađenim od tvrtke „Kozina projekti“ iz Splita i dane suglasnosti Lučke kapetanije Split od 30. listopada 2006. godine.
O opisanim radnjama bespravne gradnje  Grad Supetar u više navrata o svemu obavještavao nadležno Ministarstvo mora, turizma…Upravu za pomorski promet, pomorsko dobro i luke i ostale odgovorne za postupanje u navedenom slučaju, koji nažalost ni do danas nisu ništa poduzeli.

Pismena obraćanja su upućivana  Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Uprava za pomorsko dobro i luke, gospodinu Babiću, Kapetanu Miletić, Lučka kapetanija Split, gosp. Matošić i Čikotić, Lučka kapetanija Ispostava Supetar, kapetan Bezmalinović,  Policijska uprava SDŽ, Split, Policijska uprava SDŽ, Pomorska policija, Split, Državni inspektorat Split. Kompleti dokumentacije su dostavljeni i redakcijama dnevnih listova „Slobodna Dalmacija“, „Večernji list“ i „Novi list“ radi objave  i informiranja javnosti, no do toga nije došlo.

Dakle, rezultati od svih navedenih obraćanja su nažalost  izostali i stanje na pomorskom dobru je ostalo  onako kako je i nastalo radnjama nasipavanja.

Dana 14. veljače 2007. godine je održan sastanak predstavnika Grada Supetra i Uprave „Svpetrvs Hotela“ d.d. s potpredsjednikom  HFP u Zagrebu gosp. Matanovićem, na kojem je dogovoreno da se nastave razgovori između stranaka temeljem ponuđenih rješenja iz Pisma namjere „Svpetrvs Hotela“ d.d. od 14. rujna 2006. godine i zaključaka Gradskog vijeća i poglavarstva Grada Supetra donjetih dana 22. rujna 2006. godine. 

Nakon toga, krajem mjeseca veljače 2007. godine je ustrojeno posebno Povjerenstvo u sastavu Predsjednika GV Grada Supetra i članova Gradskog poglavarstva, Uprave „Svpetrvs Hotela“ d.d., predstavnika UHDDR Podružnice Supetar, te predsjednika i tajnika NK „Jadran“ Supetar koji su imali zadatak raspravljati o planiranoj izgradnji športsko kongresnog centra na zemljištu zvanom „Veli plac“, donositi planove, utvrđivati okvirne rokove i zaduženja svih sudionika  namjeravanog projekta izgradnje sportsko kongresnog centra u Supetru i izgradnji novog nogometnog igrališta u Mircima. Na početnim sastancima su doneseni naputci o potrebi osnutka zajedničke tvrtke za realizaciju projekta izgradnje, o potrebi definiranja udjela u temeljnom kapitalu nove tvrtke, potrebi izmjene prostornog plana u dijelu koji se odnosi na predmetnu lokaciju, ponuđen je i dan na potpis od nas izrađen pismeni prijedlog sporazuma o utvrđivanju zajedničkih ciljeva izgradnje sportsko kongresnog centra, utvrđena prava i obveze sudionika i dr. Pokrenute su  pripremne radnje za dobivanje dokumentacije (geodetske podloge, izvadci iz ZK i dr. za provođenje postupka izvlaštenja  zemljišta u naselju Mirca za izgradnju novog igrališta, obavljen razgovor sa autorom izgradnje  novog nogometnog igrališta u Mircima  i dr., a prihvaćena  odluka o uključivanju u cijeli projekt izgradnje i odgovorne predstavnike  Društva „Velaris“ d.o.o. Supetar.

Od ukupno sazvanih jedanaest zajedničkih sastanaka Povjerenstva, predstavnici „Svpetrvs Hotela“ d.d. su se odazvali samo na šest da bi nakon mjeseca kolovoza 2007. godine svako sastajanje  prestalo i pored brojnih usmenih odnosno telefonskih požurivanja i traženja, da oni sami odrede dan sastanka, jer su se često opravdavali da su odsutni  zbog poslovnih obveza.

U nastavku slijede brojne pismene požurnice prema Vladi RH i nadležnim Ministarstvima, odnosno  HFP RH u Zagrebu, Državnom odvjetništvu RH, Uredu za reviziju RH, i drugima, kojim se trži što prije donošenja rješenja po prijedlogu za obnovu postupka, dostavlja se financijska dokumentacija iz koje je vidljivo da Grad Supetar  samo za proteklih 2004.-2006. izdvojio proračunskih sredstava u iznosu od oko 300.000,00 kn za kompletnu obnovu terena igrališta, sadnje nove trave, izgradnje boćališta,   plaćanja troškova vode, električne energije i dr., pored onih sredstava koji se svake godine izdvajaju za rad i funkcioniranje nogometnog kluba u iznosu od oko 470.000,00 kuna, požuruje se parnični postupak odnosno revizije provedene  pretvorbe i privatizacije i dr.

Nažalost, osim što su predsjednik Vlade RH i Ministar znanosti, obrazovanja i športa gosp. Primorac pismenim putem požurivali HFP RH i Državno odvjetništvo RH da donesu odluku po podnesenom prijedlogu za obnovu, ništa značajnije od svih šezdesetak adresa na kojima se obraćalo, se  nije postiglo.

Krajem prosinca 2007. godine nadležni  inspektor sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, turizma…podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv „Svpetrvs Hotela“ d.d. i predsjednika Uprave gosp. Dužića radi učinjenog prekršaja   iz članka 88. stavak 1. zakona o pomorskom dobru tj. zbog bespravnog izvođenja radova nasipavanja, koje se i dalje nastavlja. Naime, tada Uprava „Svpetrvs Hotela“ podnosi zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole kojom bi joj se dozvolila izgradnja dva nova kamena valobrana i treći na špici rta „Bili rat“, te traži suglasnost Grada Supetra za namjeravanu gradnju. Gradsko poglavarstvo Grada Supetra svojim dopisom od 17. prosinca 2007. godine odbija izdati suglasnost iz razloga koji se detaljnije mogu razabrati iz priložene dokumentacije i slikopisa izvršenih i utvrđenih promjena stanja na pomorskom dobru, a u osnovi se upućuje prigovor da koncesijski ugovor hotelskoj kući ne daje pravo gradnje  na pomorskom dobru niti se gradnja može odobriti zbog ograničenja koja proizlaze iz važećih prostorno planskih dokumenata SDŽ i Grada Supetra.

Koliko nam je poznato, lokacijska dozvola nije izdana no s radovima se i dalje povremeno nastavlja, kao što se počimaju izvoditi radovi gradnje unutar naselja oko tenis terena, za koje također investitor ne ishođuje i ne posjeduje građevne dozvole, a na nalaze  građevne inspekcije i  javno oglašene zabrane daljnje gradnje, se Uprava „Svpetrvs Hotela“ d.d.  ne obazire.

Konačno, dana 27. prosinca 2007. godine ponovno dobivamo zaključak Hrvatskog fonda za privatizaciju od 10. prosinca 2007. godine pod brojem UP/I-943-01/06-03/80 Urbroj: 563-03-0302/01-2007-15 kojim se odbacuju prijedlozi Grada Supetra za obnovu postupaka okončanih djelomičnim odnosno dopunskim rješenjima kojima se odobrava naknadna prodaja nekretnina zvanih „Veli plac“ hotelskoj kući. Odmah po primitku, protiv zaključaka je podignuta upravna tužba  u upravnom sporu kod Upravnog suda RH u Zagrebu i vrši pritisak na nadležni sud za ubrzanje vođenja postupka po vlasničkoj tužbi i zatraženim mjerama osiguranja raspolaganja nekretninom. O novonastaloj situaciji ponovno obavještena Vlada RH, nadležna Ministarstva, Državno odvjetništvo RH, HFP RH u Zagrebu i drugi sa zahtjevom da poduzmu sve u granicama svojih ovlasti, kako bi se spriječila bezočna otimačina imovine Grada Supetra i ukazali na negativna događanja koja mogu nastati kao uzrok donesenih zaključaka.

Nakon svega što se posljednjih godina događa sa našim nogometnim igralištem, doista je teško povjerovati da se građani Supetra, koji su najzaslužniji za kupnju, gradnju, održavanje i uređenje jedinog sportskog terena u Gradu, moraju boriti da im se barem dozvoli govoriti i sudjelovati u postupku prodaje odnosno davanja suglasnosti o povećanju temeljnog kapitala tvrtke „Svpetrvs Hoteli“ d.d. Ne bez osnova i razloga govorimo o našem nogometnom igralištu, koji je  temeljem fiktivnog samoupravnog sporazuma dan na korištenje i upravljanje hotelskoj kući i preko noći postalo državna imovina, koja se sada prodaje toj istoj sada privatiziranoj tvrtki za tri puta manju kupoprodajnu cijenu, od stvarne vrijednosti. Upravo je stoga teško povjerovati da se građani Supetra moraju boriti, da im se dozvoli govoriti o svom vlasništvu i to s onima, koji bi po nekoj zdravorazumskoj, gospodarskoj i pravnoj logici trebali biti na njihovoj strani i zastupati njihove interese.                                                                                               GRADSKA UPRAVA


Podijelite ovaj članak

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.